543 217 904 mobil 721 009 404 ocnibrno@seznam.cz
Pracovníci a lékaři v naší ordinaci

MUDr. Jana Prokešová – jednatel, vedoucí lékařka

Po promoci na LF Masarykovy univerzity v Brně v roce 1999 nastoupila na Oční kliniku FN U sv. Anny v Brně, kde pracovala do roku 2004. Atestaci z oftalmologie složila v roce 2002. Po mateřské dovolené nastoupila do oční ordinace OFTALPRO. Mezi zájmy patří lyžování, turistika, cestování a film.

 

MUDr. Dana Račanová – odborný garant

Po maturitě 1978 a promoci na LF MU Brno v roce 1984 nastoupila na interní odd. NsP Koliště. V roce 1985 přešla na oční odd. stejného zdravotnického zařízení.

1. atestace z oftalmologie – 1987
2. atestace z oftalmologie – 1997

Od roku 1987 se věnovala operacím šedého zákalu, zeleného zákalu, pracovala na oční diabetologické ambulanci, kde prováděla laserové zákroky argonovým laserem.
Operační zákroky na víčcích a v okolí očí provádí od roku 1985. Od 1. 4. 1994 provozuje soukromou oční ordinaci, kde pokračuje i v extraokulárních operačních zákrocích. Věnuje se aplikaci botulotoxinu, výplňovým materiálům, aplikaci kontaktních čoček.
Vyučuje optometristy na školících kurzech při Doškolovacím ústavu Vinařská v Brně.
Cestování, poznávání cizích krajů, turistika, hory, cyklistika, filmování a fotografování patří mezi její velké záliby.

 

MUDr. Šárka Stará

Po promoci na LF Masarykovy univerzity v r. 1998 nastoupila na Oční kliniku FN U sv. Anny v Brně, atestaci z oftalmologie složila v r. 2001. Po mateřské dovolené pracovala na oční ambulanci brněnské polikliniky.

Mezi její záliby, kterým se nejraději věnuje společně se svou rodinou, patří cestování, sport, pobyt v přírodě.

 

MUDr. Jana Štaifová

Promovala na FL MU v Brně v roce 2005. Oftalmologickou praxi získávala na okresních očních pracovištích v Havlíčkově Brodě a v Kyjově. Před atestací pracovala ve FN Brno. Atestaci z Oftalmologie složila v roce 2014. Má ráda přírodu pěšky či na kole.

Mezi zájmy patří plavání, zimní sporty, horská turistika a ruční práce.

 

Bc. Radana Dušková – zdravotní sestra

Po maturitě 1993 na střední zdravotnické škole, oboru zdravotní sestra, úspěšně absolvovala i studium na Masarykově univerzitě v Brně, obor speciální pedagogika. Krátce po maturitě v roce 1993 nastoupila jako zdravotní sestra na odd. chirurgie Fakultní dětské nemocnice, po čtyřech letech pak přestoupila do ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, kde opět pracovala na pozici zdravotní sestry. Od roku 2011 působí v oční ordinaci OFTALPRO.

Mezi její záliby patří sport, zejména cyklistika, příroda a rodina.

 

Jitka Homolová – zdravotní sestra

Po maturitě na SZŠ v roce 1982 pracovala v dětském domově. Po mateřské dovolené nastoupila do oční ordinace.
Zajímá se o alternativní medicínu, jógu, zdravou výživu. Dále mezi její záliby patří turistika, cyklistika, plavání a četba. Nejraději relaxuje v přírodě, na horách a u moře.

 

Alexandra Šlapanská – zdravotní sestra

Po maturitě na Střední zdravotnické škole v roce 1979 nastoupila na oční odd. NsP Koliště. V roce 1986 – 1988 absolvovala pomaturitní specializační studium v doškolovacím ústavu v Brně – obor ošetřovatelská péče o dospělé a provoz ošetřovací jednotky. Na očním odd. Koliště pracovala do roku 2000. Z toho posledních 7 roků jako vrchní sestra. Od května 2000 pracuje ve zdejší oční ordinaci. Ve volném čase ráda cestuje a čte.

 

Yvona Uherková – zdravotní sestra

Po ukončení střední zdravotnické školy v roce 1992 nastoupila jako zdravotní sestra na CKTCH – oddělení JIP. V roce 2001 absolvovala pomaturitní specializační studium – speciální ošetřovatelská péče v chirurgii. V letech 2007 – 2011 pracovala na operačním sále v pozici perioperační sestry. Následovala praxe na JIP ORL a JIP kardiologická ve FN u sv. Anny.

Od dubna 2016 je součásti kolektivu naší ordinace. Mezi zájmy patří plavání, zimní sporty, horská turistika a ruční práce.